info@ningsthaisemassage.nl   |   06-48195996
Follow us :-

Privacy

how to write an essay middle school freeessaywriter how to write cover letter in email
how to structure an essay ielts https://paperhelp.nyc/ how to write in english essay

Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Ning’s Thaise Massage, neem dan gerust contact op!

Webhosting

De gegevens die Ning’s Thaise Massage ontvangt en verwerkt worden beheerd door XXL Webhosting:

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van XXL Webhosting. XXL Webhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. XXL Webhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. XXL Webhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Doel van de gegevens verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing en je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Opslag periode

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantgegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Onze plichten

Ning’s Thaise Massage behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Ning’s Thaise Massage te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Ning’s Thaise Massage
De Dollard 25
5463 RE Veghel
Nederland
info@ningsthaisemassage.nl